Inleiding


Op ca. 800 m van het station Gent-Dampoort, gelegen bij de Sint-Amanduskerk, langs de Antwerpsesteenweg te St-Amandsberg vind je het Campo Santo. Het Campo Santo is gelegen op een 19m hoge zandheuvel waar al vroeg een bidplaats werd opgericht. De huidige kapel die de oude bidplaats vervangt dateert van 1720. De locatie in de drukke stadkern van Gent is rustgevend prachtig : groen, een park, bomen, .. Op deze heuvel zou de heilige Amandus in de 7de eeuw hebben gepredikt., Op het hoogste punt vinden we tussen de graven en hoge bomen een laat-barokke kapel (1720).

Jozef Van Damme, de toenmalige proost en eerste pastoor van de in 1842 opgerichte Sint-Amandusparochie, richtte de helling tussen de kapel en de nieuwe parochiekerk in als begraafplaats. Op 8 december 1847 werden de parochiekerk en het kerkhof ingewijd met de bijzetting van Marie de Hemptinne.