De Kapel


De Sint-Amanduskapel werd gebouwd in 1720-1721 in opdracht van bisschop Philippus van der Noot. Volgens Maurits Gysseling werd de kapel opgetrokken ter vervanging van een oudere en kleinere mogelijk 14de eeuwse kapel, dat verdween tussen 1469-1568. De kapel werd mogelijk gebouwd als kapel voor het hof van Zingem, een van de oudste woonkernen van Sint-Amandsberg ten N.O. van de Kapelleberg en dat teruggaat tot de 6de-7de eeuw en dat verdween in de 17de eeuw. Op basis van een trede, dat bij restauratiewerken in 1966 werd teruggevonden, vermoedt men dat de crypte van de vroegere kapel zich mogelijk schuin onder de as van de huidige kapel bevindt.

De Sint-Amanduskapel is een éénbeukige kapel van vier traveeën. met een driezijdig afgesloten koor. De baksteenbouw op zandstenen plint en onder leien zadeldak is voorzien van kleine dakruiter en werd in 1966 gerestaureerd door architect A. Bressers. Hierbij werd de karakteristieke Balegemse steen vervangen door witte Franse steen. In de gevel van de zuidelijke klokgevel herkennen we het gesculpteerd wapenschild van bisschop van der Noot met wapenopschrift “Respice Finem". In het gewitte en sobere interieur heden treffen we bij het een barokaltaar met schilderij met de Heilige Amandus door 18de eeuwse schilder G. Le Plat, dat in in 1929 door P. Aelman werd hersteld.