Gedenkboek


Fietse - Jan De WachterTer gelegenheid van haar 40-jarig jubileum presenteert het Cultureel Comité Sint-Amandsberg een uniek naslagwerk, die een volledig beeld geeft van haar voorbije activiteiten. Voor "40 jaar werking Cultureel Comité St. - Amandsberg 1996 - 2006 - een exemplarisch gebeuren van een actieve, creatieve gesubsidieerde vrijwilligerswerking in Vlaanderen, meer bepaald in het Gentse. 1966 tot 2006" bundelde auteur Walter de Wilde de talrijke activiteiten, gebeurtenissen en anekdotes uit de voorbije vier decennia. Hij maakte dankbaar gebruik de alle beschikbare archieven en getuigen. De 204 bladzijden tekst en ruim 180 kleurenillustraties werden door Patrick Jouret in een professionele lay-out gegoten.
Een schilderijtje van Jan De Wachter fungeert als kaft voor het boek. Een fietser houdt halt aan een beekovergang in een onbepaald en sneeuwlandschap. Het spoor van de afgelegde weg is nog vaag zichtbaar, de toekomst lijkt vaag. Wat biedt het vervolg van de rit? Er is geen weg meer... Het kunstwerkje draagt voldoende symboliek in zich, evenals de openingsdag van de tentoonstellingen in De Vlier en De Kapel op 11 november een waarlijke wapenstilstand betekenen.

"40 jaar werking Cultureel Comité St. - Amandsberg 1996 - 2006 - een exemplarisch gebeuren van een actieve, creatieve gesubsidieerde vrijwilligerswerking in Vlaanderen, meer bepaald in het Gentse. 1966 tot 2006" door Walter De Wilde en Patrick Jouret is een uniek gedenkboek en tijdsdocument geworden. ...een must voor elke gepassioneerde kunstliefhebber, (kunst)historicus en (kunst)recensent in Vlaanderen.

Technische gegevens
Verantwoordelijke uitgever: Cultureel Comité Sint-Amandsberg
Auteursrechten: Walter De Wilde & Cultureel Comité Sint-Amandsberg
Formaat: 240 x 170 mm
Exemplaren: 500
Kostprijs: 18 EURO

Hoe bestellen?
De verkoop van het gedenkboek start bij de officiële opening van de slotmanifestatie op 11 november 2006. Je kunt voor dit boek wel al voorintekenen en voor 18 EURO ben je verzekerd van een overzicht van 40 jaar cultureel vrijwilligerswerk en actuele kunst in Vlaanderen.

Vul onderstaand formulier in en druk op "Verzenden".
Naam
Voornaam
Organisatie / bedrijf
E-mail adres
Straat
Huisnummer
Postnummer
Gemeente
Land
Aantal exemplaren van het gedenkboek "40 jaar werking Cultureel Comité St.-Amandsberg", dat u wenst te bestellen:

Ik wens meerdere exemplaren van het gedenkboek te bestellen. Of...ik wens nadere inlichtingen te ontvangen over het gedenkboek en/of de slotmanifestatie: