Inleiding

Het prille begin van het Cultureel Comité Sint-Amandsberg in 1966 als een initiatief van oud-leden van de Katholieke Studentenactie (KSA) onder leiding van Didier De Mol en Guido De Corte levert na 40 jaar een boeiend verhaal. Het zijn vier decennia met vallen en opstaan, (her)oriënteren, debatteren en vooral harde inzet gebleken.

Al snel groeide het Cultureel Comité uit tot een pluralistische vereniging, die zich meer en meer ging toeleggen op het uitdragen van de Vlaamse hedendaagse 7 kunsten en ook haar toepassingsmogelijkheden. Het Cultureel Comité streefde hierbij steevast naar een hoog kwalitatief niveau en dit in nauwe samenwerking met de geëngageerde kunstenaars. Het promoten en creëren van mogelijkheden voor de actuele (voornamelijk beeldende) kunstenaar was een centraal aandachtspunt. Dit geldt in het bijzonder voor getalenteerde jongeren, die zich door het Comité van een bijkomende steun en nieuwe creatieve uitdaging verzekerd wisten. Ook samenwerkingsverbanden, zoals "Initiatief '86", "Straatlopers" en "Synergie '92", of kunstuitwisselingen, zoals "Links-artexchange Scotland-Flanders", vinden binnen de schoot van het Comité hun oorsprong en uiteindelijke basisrealisatie. Hierdoor vormt het Cultureel Comité Sint-Amandsberg als het ware een materiële dwarsdoorsnede van het actuele Vlaams kunstgebeuren gedurende vier decennia.

Vier decennia van dynamiek en inzet voor iedereen en door enkele kunstminnende vrijwilligers bloeiden in de schaduw van Jan Frans Willems. Deze wereld – en helaas al te vaak ook de kunstwereld – is er één waar de macht van het getal heerst: aantal euro's, aantal kijkers, aantal kiezers, aantal lezers en vooral veel bravoure. In deze wereld van brood en spelen, zoals Eurosongs en andere publicitaire hoogstandjes, wordt onbezoldigde en vrijwillige inzet zonder winstbejag voor de actuele kunst te vaak ondergewaardeerd en niet professioneel genoeg bevonden. Door het gebrek aan Vlaamse subsidies sinds 2002 en - mede daardoor - aan (grote) sponsors ziet het Cultureel Comité Sint-Amandsberg zich genoodzaakt om haar werking anno 2007 stop te zetten.

Maar vóór het jaar 2007 wordt ingezet en vóór de gekozen wijzen zich over de nieuwe subsidieaanvragen bogen , viert het Cultureel Comité feest. Tussen 11 november 2006 en 10 december 2006 geeft het Cultureel Comité Sint-Amandsberg een boeiend en uniek overzicht van haar rijke 40-jarige werking met een gedenkboek en twee tentoonstellingen in respectievelijk het Cultureel Centrum De Vlier en de Kapel van Campo Santo.